Apurahahakemus

Suomen Fertiliteettiyhdistys julistaa haettavaksi 1-3 henkilökohtaista apurahaa lisääntymislääketieteen ja -biologian alaan kohdistuvaan tieteelliseen työhön, yhteensä 2000-8000 € arvosta. Apurahaa voivat hakea yhdistyksen jäsenet.

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään yhtenä kappaleena. Niissä on selkeästi ilmoitettava hakijan henkilötiedot, lyhyt ansioluettelo (max. 2 sivua, julkaisut viimeiseltä 2 vuodelta), apurahan käyttötarkoitus, tutkimuksen muu rahoitus, tutkimussuunnitelma ja tutkimuksen nykyvaihe.

Apurahaa ei myönnetä perusopintoihin, esimerkiksi syventäviin opintoihin liittyviin tutkimuksiin eikä matka-apurahaksi. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Soveltuvien hakemusten puuttuessa apurahaa ei jaeta. Apurahan saaja on velvoitettu raportoimaan tutkimuksestaan/apurahan käytöstä yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä. 

Hakemukset lähetetään sähköpostitse sihteerille Jenni Jumpposelle (jenni.jumpponen@ovumia.fi). Hakuaika päättyy 20.2.2023 klo 23.59.

SFY:n hallitus päättää apurahojen myöntämisestä ja apurahansaajat ilmoitetaan kevätkokouksessa 24.3.2023.

Tiedustelut: puheenjohtaja Hanna Savolainen-Peltonen (hanna.savolainen-peltonen@hus.fi)

Uusimmat tiedotteet


Uusimmat koulutukset